tEST BANKET 202

 

 

 

DIVERSE MEDEDELINGEN

01.02.2010 Ouderen- en Ziekenbezoeken

27.12.2010 Bericht aan de deelnemers van onze activiteiten

31.03.2012 Leden in de schijnwerper! (Julia Verkoelen)

30.11.2012 Leden in de schijnwerper! (Madeleine Vandendriessche - 100-jarige)

30.03.2013 Leden in de schijnwerper! (Kunst Gepensioneerden Antwerpen)

10.04.2014 Leden in de schijnwerper! (Martine Braeckman & Annemie Smekens)

26.05.2014 Leden in de schijnwerper! (Godelieve Van Elsuwé)

31.05.2014 Huishoudelijk Reglement Fietsclub

25.02.2019 Erevoorzitterschap

01.05.2021 Sociaal Fonds KBC - Samenwerking met Cera

01.01.2022 Nieuwjaarswensen 2022 voorzitter

22.03.2022 Nieuw Statuten Kring Gent

09/04/2023 Wandelzoektocht KBC 2023

01/09/2023 Voorwoord voorzitter

 


 

 

 

©copyright 2008 daniel.verbeke| feedback