Krantje SKG

 Beste vrienden,

 

Wanneer jullie dit lezen zijn de feestdagen reeds voorbij en zijn we al 2024. Ik hoop dat iedereen mooie en gezellige feestdagen heeft mogen beleven. Dat jullie allemaal konden genieten van het gezellig familiaal samenzijn.

Natuurlijk wens ik allen, mede in naam van het bestuur, het allerbeste voor 2024!
Goede gezondheid, aangename belevingen, fijne tijd doorbrengen met familie en vrienden, mooie bezigheden of reizen en hopelijk kunnen jullie van veel kringactiviteiten genieten.

Voor zij die toch geconfronteerd werden met verlies van een geliefd familielid of getroffen zijn door ziekte, wensen we veel sterkte toe.

 

Hou alvast jullie agenda (op papier of elektronisch) bij de hand want alle jaaroverzichten van de activiteiten (wandelen, fietsen, ontspanningsactiviteiten) zijn te raadplegen, dus je kan de verschillende data reeds in jullie agenda opnemen. Is altijd handig, want gepensioneerden hebben nu eenmaal druk gevulde agenda’s nietwaar….


Het bestuur zit niet stil en heeft er alweer voor gezorgd dat we een ruim en gevarieerd aanbod aan activiteiten kunnen aankondigen. We hebben boeiende en interessante sprekers, mooie wandelingen en fietstochten, we kunnen nog steeds twee maal per maand petanquen. We hebben al enkele fervente kaarters en het aantal kaarters kan alleen nog maar aangroeien. En niet te vergeten: we hebben natuurlijk ook nog: onze statutaire vergadering met uitgebreide receptie, het banket, daguitstappen en bedrijfsbezoeken en de fietsvakantie en het wandel weekend. 


Ons tweemaandelijks tijdschrift ziet er nog uit zoals voorheen, daaraan wordt niets veranderd.
Want neen niet alles moet perse veranderen, wat goed en mooi is houden we graag zo. Onze website is zeer mooi, maar praktische overwegingen en met de sponsoring door Sofo en Cera was het mogelijk om over te stappen op een professionele website met ondersteuning.

We starten normaal in februari met de website in een nieuw kleedje. Dit zal even voor iedereen wennen worden om je weg te vinden in de nieuwe structuur. Maar de nieuwe website heeft het voordeel dat alle kringen die gebruiken, dat we centrale ondersteuning hebben en dat de webbeheerders van de kringen elkaar kunnen helpen en raadplegen om de website optimaal te gebruiken. Die mogelijkheid konden we niet aan ons voorbij laten gaan. Ook wij moeten mee met de modernisering en professionalisering. En dit wordt voor ons alleen “even” wennen maar intussen kennen we dat al nietwaar, hoe vaak heb je t niet dat er maar alweer iets veranderd aan de KBCwebsite, t ziet er anders uit, de knopjes staan op een andere plaats…Maar ‘nie pleuye’ we passen ons mee aan… Bij de start volgt nog een bericht met meer uitleg.

 

Ik laat jullie nu over aan de lectuur van ons krantje. Veel leesplezier en tot op een van onze activiteiten!

 

Marie-Paule Vermeulen

Voorzitter – mede in naam van het hele bestuur.

Ook interessant

Krantje SKG

Overlijdens

Kennisgeving van overlijden
Krantje SKG

Krantje SKG januari - februari 2024

Krantje januari - februari 2024 werd onlangs gepubliceerd
Krantje SKG

Gouden huwelijksjubileum

Vieren hun gouden huwelijksjubileum