Krantje SKG

Kennisgeving van overlijden

 

Dhr. Karel Deneckere, partner van Lieve De Backer, geboren op 25 december 1945 en overleden op 25 januari 2024

Dhr. André Vandenbruaene, weduwnaar Lieve Janssens, geboren op 20 augustus 1932 en overleden op 17 januari 2024

Mevr. Monique Rutten, echtgenote Abel Ghijselinck, geboren op 19 oktober 1947 en overleden op 11 januari 2024

 

 


In naam van het bestuur en alle kringleden wensen wij aan de familieleden onze oprechte deelneming te betuigen.

Overlijden - unsplash-Eyasu Etsub

Ook interessant

Krantje SKG

Nieuwjaarswensen 2024 van de voorzitter

Krantje SKG

Krantje SKG januari - februari 2024

Krantje januari - februari 2024 werd onlangs gepubliceerd
Krantje SKG

Gouden huwelijksjubileum

Vieren hun gouden huwelijksjubileum